नारायणप्रसाद पौडेल

पद : कम्प्युटर अपरेटर

शाखा : योजना/कम्प्युटर

टेलिफोन : ९८५७६५०१२३

इमेल : narayanpathik@gmail.com

स्थायी ठेगाना : वाङसिङ -२, स्याङजा

कार्यकाल : २०६५-०७-२७ देखि हालसम्म


Skip to toolbar