डवल बहादुर तामाङ

पद : सव-इन्जिनियर

शाखा : प्राविधिक कार्यालय

टेलिफोन : ९८५११२७४०८

इमेल :

स्थायी ठेगाना : लाकुरी डाडा-७, दोलखा

कार्यकाल : २०६४।११।२८ (हालको पद) देखि हालसम्म


Skip to toolbar