सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

जिल्ला विकास समिती मुस्ताङ

सुचना अधिकारी

शोभा पुन

९८५७६५०७७७

ठेगाना: जोमसोम -७

फोन: ०६९-४४००४४

ईमेल: mustangddc@yahoo.com

नक्सा

28 46 57.08N 83 43 48.04E


Skip to toolbar