सूचना तथा समाचार
जिल्ला दररेट

आ.व. २०७३-७४ को जिल्ला दररेट
%e0%a4%aa%e0%a4%a6%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80आन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न

जिल्ला विकास समितिको आ.व. २०७२/०७३ को अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भयो ।
आ.व.२०७३-७४को जिल्ला दररेट

आ.व.२०७३-७४को जिल्ला दररेट
स्था.वि.अ.को कार्यसम्पादन तालिका

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुस्ताङमा कार्यरत स्था.वि.अ. श्री हरिप्रसाद वास्तोलाले आ.व. २०७३/०७४ मा गरेका उदाहरणिय कार्यहरूको विवरण:- क्र.सं. कार्यको विवरण...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar