सूचना तथा समाचार


जिल्ला दररेट

आ.व. २०७३-७४ को जिल्ला दररेट
%e0%a4%aa%e0%a4%a6%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80आन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न

जिल्ला विकास समितिको आ.व. २०७२/०७३ को अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भयो ।
आ.व.२०७३-७४को जिल्ला दररेट

आ.व.२०७३-७४को जिल्ला दररेटआ.व. २०७२/७३कोबार्षिक समिक्षा गोष्ठीको निर्णयहरू

बार्षिक समिक्षा गोष्ठीको निर्णय -२०७३-४-२१
स्था.वि.अ.को कार्यसम्पादन तालिका

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुस्ताङमा कार्यरत स्था.वि.अ. श्री हरिप्रसाद वास्तोलाले आ.व. २०७३/०७४ मा गरेका उदाहरणिय कार्यहरूको विवरण:- क्र.सं. कार्यको विवरण...
थप पढ्नुहोस ...हेलो सरकार तथा अन्य माध्यमबाट परेका उजुरी

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय तथा कर्मचारी उपर हेलो स्थानीय निकाय फेसबुक तथा अन्य माध्यमबाट परेका उजुरी तथा उजुरी उपर भएको कारवाहीको...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar