सूचना तथा समाचार


आ.व.२०७३-७४को जिल्ला दररेट

आ.व.२०७३-७४को जिल्ला दररेट
स्था.वि.अ.को कार्यसम्पादन तालिका

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुस्ताङमा कार्यरत स्था.वि.अ. श्री हरिप्रसाद वास्तोलाले आ.व. २०७३/०७४ मा गरेका उदाहरणिय कार्यहरूको विवरण:- क्र.सं. कार्यको विवरण...
थप पढ्नुहोस ...एनजिओ डेस्क

जिल्लामा क्रियाशिल तथा कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्थाको विवरण:- क्र.सं. गैरसरकारी संघसंस्थाको नाम अध्यक्षको नाम कार्यालय रहेको स्थान सम्पर्क नम्बर १.  ग्रामीण सूचना...
थप पढ्नुहोस ...पदाधिकारीहरू

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकरीहरूको विवरण क्र.सं. पद नाम थर  ठेगाना मोवाइल नम्बर फोटो १. जि.स.स. प्रमुख  श्री छिरिङ ल्हामो गुरुङ ...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०७२/०७३ मा लगाइने पशुजन्य, कृषिजन्य एवं पटके सवारी करको विवरण

कृषिजन्य कर स्याउ [list] [li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति ट्रक रु. ३०००।-[/li] [li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति ट्रयाक्टर रु. १५००।-[/li] [li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति डोको रु. ३०।-[/li] [li...
थप पढ्नुहोस ...२४ औं जिल्ला परिषद् २०७२ को निर्णय

२४ औं जिल्ला परिषद् २०७२ फाल्गुण ३० गतेको निर्णयdistrict-development-2073-74आ.व. २०७२/०७३ को वाषिर्क खरीद योजना

वाषिर्क खरीद योजना Yearly Procurement Plan 2070 71 Yearly Procurement Plan 2071-72सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकहरुहरुको नामावली विवरण आ.ब. २०७२/७३

सामाजिक सूरक्षा भत्ता पाउने नागरिकहरुहरुको नामावली विवरण्व आ.ब. २०७२.७३ Social Security Allowences 72-73
Skip to toolbar